Košík

Žiadne produkty v košíku.

Certifikáty

SPRÁVA O BEZPEČNOSTI KOZMETICKÉHO PRÍPRAVKU KOLOIDNÉ STRIEBRO

podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1223/2009, o kozmetických prípravkoch.

Otvoriť v novej karte

Karta bezpečnostných údajov Koloidné striebro

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Otvoriť v novej karte

REACH & CLP analýza pre koloidné zlato

Otvoriť v novej karte